אלעזר סלע מציג את התכנון עבור שער השומרון

ע”פ הנתונים העומדים אצל אלעזר סלע כיום מתוכנן אזור תעסוקה ותעשייה משותף לרשויות אורנית, אלקנה ומוא”ז שומרון בשטח כולל של כ-2100 דונם.

תחום התכנון ממוקם ממזרח לקו הירוק וממערב לגדר ההפרדה, קרי אין מעבר במחסום לבאים ממערב.

שטח מתוכנן בייעוד תעשייה , תעסוקה ומסחר של כ-960 דונם.

כ-155 דונם צפונית לכביש 5 וכ-805 דונם דרומית לכביש חמש.

woman 2773007 640 300x202 - אלעזר סלע מציג את התכנון עבור שער השומרון
אלעזר סלע על פיתוח השומרון

אזור תעשייה בית אריה – עופרים – אלעזר סלע מסביר כי גם תכנית זו בתכנון:

כ-700 דונמים של תעשייה. כ-300 דונם לתעשייה נטו.

פוטנציאל בינוי כ-360 אלף מ”ר (120 אחוזים).

אזור תעסוקה בשלבי תכנון מחדש עקב שינויים בקו כחול.

שימושים מוצעים: תעשייה, מלאכה, מסחר, שירותי דרך ומבני ציבור.

מקור: אדריכל התכנית אבי גיבור

ראש העין, אזור תעשייה ישן

כ100 דונם תעשייה

שימושים בתב”ע – תעשייה מסחר , שטח לבנייני ציבור

פוטנציאל בינוי – 125,600 מ”ר

מספר קומות מקסימלי – 3 קומות

בנויים בפועל כ-76,000 מ”ר

שימושים עיקריים: מפעלים שונים, תעשיית צינורות מוסכים, עבודות אלומיניום, תמרוקים, נגרות, מוצרי חשמל, צבעים וכימיכלים, פחים, מדחסים, דגנים ועוד.

מיועד לאזור תעשייה קלה ונקייה.

מתכננים – י.פנצי, ש.רוה – אדריכלים ומתכנני ערים בעלי קרקע שונים.

ראש העין, פארק תעשייה אפק (סיבל)

כ-300 דונם תעשייה

שימושים בתב”ע – תעשייה מסחר , שטח לבנייני ציבור, שצ”פ

פוטנציאל בינוי – 361,703 מ”ר

מספר קומות מקסימלי – 3 קומות

בנויים בפועל כ-100,000 מ”ר

water pipe 1690767 640 201x300 - אלעזר סלע מציג את התכנון עבור שער השומרון
אלעזר סלע – תעשייה בשומרון

שימושים עיקריים: משרדים, בעיקר של חברות מטה: פרטנר – תקשורת סלוללרית, ברק – שיחות טלפוניות בינלאומיות, יורוקום – מערכת תקשורת, אופק – שרתי טלפון , טלרד ועוד..

אלעזר סלע מציג את התכנית לראש העין – רנ’150

כ-180 דונמים של תעשייה ותעסוקה

שימושים בתב”ע – מסחר ומשרדים, מסחר בילוי ומשרדים, תערוכה ותצוגה, תחמ”ש, בנייני ציבור, מסוף תחבורה, שצ”פ,שפ”פ.

פוטנציאל בינוי – 589,080 מ”ר

מספר קומות מקסימלי – עבור מסחר ומשרדים ק+10. בשני מגרשים ק+22 קומות, מסחר ובילוי ק+7, בנייני ציבור ק+5.

שימושים עיקריים: משרדים ותעשייה עתירת ידע. באזור תשולב רכבת הפרברים ומסוף נוסעים גדול.

אזור תעסוקה לא בנוי

בעלי קרקע – מדינת ישראל.

תכנית מאושרת משנת 2002.

אדריכלים: א. פוגל א. שוהם