3 דברים שחשוב לדעת / מאת: אלעזר סלע

כסף מאובטח / אלעזר סלע

התכונן להסדר

אלעזר סלע חוזר ומדגיש כי איש העסקים או היזם יהיה לעתים קרובות יותר מאשר לא לתת את ההרגשה כי עלויות העסקה אינם שנויים במחלוקת. למרות העובדה כי יש קצת מציאות לכך, כמומחה של רוכש אתה יודע שיש שימוש כלשהו. מפתחים שלא יעברו על עלויות עסקאות, למשל, עשויים להציע לשלם את עלויות הסגירה או לעצב מחדש את התצורה. להמשיך לקרוא 3 דברים שחשוב לדעת / מאת: אלעזר סלע

איך לא להפסיד בנדל”ן? אלעזר סלע מסביר!

אלעזר סלע - לחיצת יד

כולם זוכרים את ההתרסקות הקרקע בארה”ב וכל הנדל”ן העולמי בנפילה של 2008. בכל מקרה, מנקודה זו ואילך, אלעזר סלע חוזר וטוען כי נכון לזמן זה לשוק יש אופציה שהוא כובש בחזרה. עסקאות הבית היו מוצקים והערכות רכוש המשיכו לעלות. עם חוסר מלאי חוזרת להיות מסוכן במספר גדל והולך של אזורים, פיתוח חדש נראה מקורקע יותר מכל הזמן בזיכרון האחרון. כפי שצוין על ידי דו”ח עסקאות הפרטיות האחרונות הדדית משוחרר על ידי ארה”ב ספירה הלשכה בארה”ב החטיבה של דיור ופיתוח עירוני, יצרנים משך 5.7 אחוזים יותר מאפשרות מיולי עד אוגוסט 2017. כמו כן, כמות המענקים משכה באוגוסט 2017 היה 8.3 אחוזים מאוגוסט האחרון. להמשיך לקרוא איך לא להפסיד בנדל”ן? אלעזר סלע מסביר!

אלעזר סלע עם הנתונים ליזמים המעוניינים לפתח קרקע

תמונת פרופיל אלעזר סלע

בחינת הביקוש לתעסוקה עבור שלב א’ (350 דונם)

היקף השטח הקרקעי הנדרש עבור הרחבת פארק תעשיות אריאל (מנכ”ל אלעזר סלע) הינו 1,350 דונם המחולק ל-3 שלבי ביצוע:
שלב א- בהיקף של 350 דונם
שלב ב- בהיקף של 500 דונם
שלב ג- בהיקף של 500 דונם

בשלב א’ :
לפי נתוני החברה הכלכלית לאריאל, קיימים כ-60 יזמים אשר הגישו בקשה ו / או מעוניינים ו / או הביעו רצונם להתמקם.
היקף השטח הבנוי הנדרש במסגרת בקשות אלה הינו כמאה אלף מטר רבוע.
היקף המועסקים המוערכך במסגרת הבקשות הללו הינו כאלף חמש מאות עובדים פוטנציאליים.
כמו כן, השטח הבנוי הממוצע לעובד יעמוד על כ-66 מטר רבוע.

אלעזר סלע מקבל תעודה
אלעזר סלע מקבל תעודה

מרחב הבדיקה כלל את עמנואל בצפון, בית אריה – עופרים בדרום, צומת תפוח / אסכאכא במזרח וראש העין במערב.
אוכלוסיית אריאל מונה כיום כ-20 אלף מאתיים עשרים ושלושה נפשות. משק בית ממוצע של 4 נפשות.
באזור התעשייה מועסקים כאלפיים ושמונה מאות עובדים, מתוכם כ-2500 (88 אחוזים) הינם פלסטינים.
בשטח עיריית אריאל ממוצע של כ-10 מ”ר לנפש של שטחי תעשייה, תעסוקה ומסחר.
צפי אוכלוסיה במרחב הבדיקה הינו 450 אלף נפש עד לשנת אלפיים וארבעים (2040).

אלעזר סלע בבית הנשיא
אלעזר סלע בבית הנשיא

אלעזר סלע מציין כי באריאל קיים היצע גדול של מועסקים ויזמים המעוניינים להתמקם בפארק תעשיות אריאל אשר נמצא תחת ניהולו השוטף של אלעזר סלע, ומנגד קיים שטח קרקעי זמין לתכנון שיוכל להכיל את כל הביקושים הללו.