איך לא להפסיד בנדל”ן? אלעזר סלע מסביר!

אלעזר סלע - לחיצת יד

כולם זוכרים את ההתרסקות הקרקע בארה”ב וכל הנדל”ן העולמי בנפילה של 2008. בכל מקרה, מנקודה זו ואילך, אלעזר סלע חוזר וטוען כי נכון לזמן זה לשוק יש אופציה שהוא כובש בחזרה. עסקאות הבית היו מוצקים והערכות רכוש המשיכו לעלות. עם חוסר מלאי חוזרת להיות מסוכן במספר גדל והולך של אזורים, פיתוח חדש נראה מקורקע יותר מכל הזמן בזיכרון האחרון. כפי שצוין על ידי דו”ח עסקאות הפרטיות האחרונות הדדית משוחרר על ידי ארה”ב ספירה הלשכה בארה”ב החטיבה של דיור ופיתוח עירוני, יצרנים משך 5.7 אחוזים יותר מאפשרות מיולי עד אוגוסט 2017. כמו כן, כמות המענקים משכה באוגוסט 2017 היה 8.3 אחוזים מאוגוסט האחרון. להמשיך לקרוא איך לא להפסיד בנדל”ן? אלעזר סלע מסביר!